پرندگان شکاری

جامع ترین و بهترين وبلاگ در خصوص پرندگان شکاری

قرقی

قرقی:

قرقی از پرندگان شکاری کوچک به شمار می رود . این پرنده فقط در نقاط معتدل دیده می شود . و عموما یک پرنده مقیم به شمار میرود ولی پرندگان نواحی سردسیر زمستان ها را به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند. قرقی ها بسیار سریع پرواز می کنند و پرندگان کوچک را با پرواز در بالای سرشان و شیرجه بر روی انان شکار می کنند .

پرنده ی نر حدود 30 سانتی متر طول دارد  که حدود 7 سانتی متر از پرنده ی ماده کوچکتر است . بخش فوقانی بالها وقسمت پشت پرنده ماده به رنگ خاکستری و در پرنده نر رنگ این قسمت های قهوه ایی متمایل به خاکستری است . عموما در پشت گردن پرنده ی نر یک لکه ی سفید رنگ دیده می شود و بخش شکمی /ان متمایل به قهوه ایی است.

قرقی ها عموما در مناطق جنگلی و علفزار های باز دیده می شوند و لانه های خود را در بالای درختان و بعضا در لبه ی پرتگاهها می سازند . قرقی از نظر ظاهر ی شبیه شاهین ها هستند .. و دم هر ود کشیده و دراز است . ولی بالها در قرقی کوتاه تر و گرد تر است . در حالی که بالهای شاهین بلند ونوک تیز است .پرنده ی نر حدودا 100 الی 200 گرم و پرنده ی ماده حدود 180 تا 350گرم وزن دارد. طول با هایشان . حدود 55 تا 70 سانتی متر بوده و بال آنها در مقایسه با سایر پرندگان شکاری کوچکتر است ولی کوچک بودن بالها ، همراه با دم که نقش سکان را دارد ، امکان انجام مانور های متفاوت را می دهد که به راحتی در بین درختان پرواز کند.

 

قرقی ها در حال پرواز شکار می کنند و به طور ناگهانی بر روی شکار حمله می برند . قرقی ها ، برخلاف شاهین ها د رهنگام  شکار در جا پرواز نمی کنند. در مقابل سریعا بر سرعت خود می افازند و به شکار فرصت دفاع را نمی دهند. پاهای قرقی برای شکار نازک و بلند و چنگالهایش بسیار تیز است.

در حدود سالهای 1950تا 1960 تعداد آنها به طور ناگهانی کاهش یافت و در طی این دوره در برخی مناطق تعدادشان به نصف تقلیل یافت .  که عمدتا به دلیل استفاده از سموم مختلف و از بین رفتن زیستگاههایشان است.

غذای اصلی قرقی ها را خرگوش های کوچک و موش و پرندگان کوچک تشکیل می دهد. در نواحی کم درخت قرقی در نزدیکی سطح زمین پرواز کرده و پس از یافتن شکار ، به طور ناگهانی به آن حمله میبرند . از طرفی که پرنده ماده بزرگتر است پس می تواند پرندگان بزرگتری را شکار کند . قرقی ها معمولا شکار خود را بالای درخت برده و قبل از خوردن پرهای آن را جدا می کنند. آنها نیز می توانند شکار های هم وزن خود را شکار کنند.

قرقی ها پرندگان منزوی هستند و فقط در فصل تولید مثل گرد هم می آیند . پرنده ی ماده لانه سازی می کندو برای این کار از شاخه های خشک یا تازه استفاده می شود. معمولا هر ساله یک لانه جدید ساخته می شود . پرنده ی ماه حدود سه یا هفت تخم می گذارد که اغلب میانگین آن 4 الی 5 تخم است . تخم قرقی ها به رنگ سفید با رگه های قهوه ایی رنگ است  . پرنده ی ماده حدود 35 تا 42 روز بر روی تخم ها می خوابد پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند والدین به مدت سه یا چهار هفته آنها را تغذیه می کنن . پس از این مدت جوجه ها لانه را ترک می کنن. در ایران این پرندگان نیمه مهاجر و فراوان هستند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 14:38  توسط بهمن   |